Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Ich ateliér ponúka odborné vedenie a možnosť navrhovania atraktívnych riešení, čo sa týka výškových budov, halových objektov a aj ľahkých konštrukcií. Obaja dlhodobo pôsobia ako pedagógovia na ÚKAIS a sú autorizovaní architekti.

Ako vzniklo spojenie vás ako vedúcich vertikálneho ateliéru?
EV: Obaja dlhodobo pôsobíme na ÚKAIS, spojenie vo vertikálnom ateliéri vzniklo na základe pôsobenia na tom istom ústave.
FK: V rámci profesijného zamerania sa venujeme ľahkým konštrukciám, konkrétne ja sa venujem membránovým konštrukciám z technických textílií a fólií a Eva Vojteková sa venuje ľahkým konštrukciám zo skla.


Zdroj: VA Kalesný Vojteková

Je vaša architektonická tvorba len ako pedagogická činnosť na Fakulte architektúry STU alebo aj v profesnom živote?
FK:
 Obidvaja sme autorizovaní architekti, tvorbe sa venujeme aj v profesijnom živote.
EV: V profesijnom živote každý z nás pôsobí sám, ja spolupracujem aj s generačne mladšími architektmi, záleží to od konkrétnej zákazky.

Z vášho pohľadu ako vnímate zavedenie vertikálnych ateliérov na FA STU?
FK:
Vnímam to ako prínos pre lepšie koordinovanie a vzájomné vzdelávanie medzi študentmi, čo je v súlade so spôsobom výučby na zahraničných fakultách.
EV: Myslím si, že požiadavka na priblíženie sa ostatným európskym školám zo strany študentov bola veľmi silná. Dúfajme, že sa vertikálne ateliéry osvedčia a postupne nájdeme spolu model, ktorý bude vyhovujúci pre študentov.

Na čo sa môžu študenti tešiť, respektíve aké zameranie vertikálneho ateliéru u vás nájdu?
EV: V rámci ateliérových zadaní sa už dlhšie venujem výškovým budovám. Chápem ich však v kontexte s lokalitou, kde majú byť postavené. Práve výber lokality je rozhodujúci. Po chybách, ktoré sa udiali v mnohých európskych mestách práve s umiestnením výškových budov by sme mali venovať väčšiu pozornosť overovacím štúdiám pre osadenie výškových budov. Preto v zadaniach ponúkame lokality práve na overenie osadenia výškových budov v spolupráci s Magistrátom hlavného mesta Bratislava. Okrem toho sa budeme venovať konštrukčným systémom výškových budov v súvislosti s efektívnosťou konštrukcie vzhľadom na ich výšku, štíhlosť budovy a efektívnosť pôdorysu.
FK: Okrem výškových budov sa budeme venovať aj veľkorozpäťovým halovým stavbám s rôznou funkčnou náplňou a progresívnym drevostavbám.

Ideálnou kombináciou pre študenta architektúry je absolvovanie praxe. Bude váš ateliér ponúkať študentom túto možnosť?
FK: Príležitostne je to pravdepodobné.
EV: Ak budú mať študenti záujem spolupracovať, tak áno.


Zdroj: interiér divadla A. Bagara v Nitre, autor - Kalesný 

Arch. Vojteková, vaše meno sa na fakulte spája aj so študentskou súťažou ISOVER, čo je podľa vás pozitívom v zapájaní sa do takýchto súťaží?
EV: Pozitívom zapojenia sa do súťaže je konfrontácia minimálne v rámci národného kola s našimi študentmi. Ak sa návrh umiestni na 1., 2. alebo 3. mieste v národnom kole, tak jeho autori reprezentujú Slovensko na medzinárodnom kole. Tam sa stretnú s konkurenciou asi 50 ďalších návrhov približne z 20 krajín sveta. Na medzinárodnom kole je predpísaná prezentácia svojho návrhu v angličtine a je časovo limitovaná. Takéto prezentácie my na škole nevyžadujeme, preto je to určite pre mnohých nová skúsenosť. Okrem toho sa v súťaži kladie veľký dôraz na energetickú efektívnosť návrhu, ktorú je potrebné aj overiť vo výpočtovom programe, ktorý je na stránke Isoveru.


Zdroj: FA STU, E. Vojteková

Prečo, by sa mali študenti prihlásiť práve do vášho ateliéru?
FK: Ponúkame odborné vedenie a možnosť navrhovania atraktívnych riešení, čo sa týka výškových budov, halových objektov a aj ľahkých konštrukcií. Progresívne ľahké konštrukcie a novodobé materiály ako trend vo výučbe nechýbajú na žiadnej významnej fakulte architektúry o svete.
EV: Pre mňa je pri zadaniach dôležitý aj urbanistický kontext, takže ponúkame vedenie ateliérov , v ktorých bude kladený dôraz od urbanistického kontextu cez samotný návrh budovy a jej konštrukcie až po architektonický a konštrukčný detail.