Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Čerstvé Ovocie, Fakulta architektúry STU a Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva v Bratislave vás pozývajú na prezentáciu urbanisticko-krajinného ateliéru Bureau B+B na tému Urban Landscape / Parks In The City a diskusiu s lokálnymi hosťami, kde sa budeme pýtať "Má naše mesto málo zelene?". 
Prednáška s diskusiou sa uskutočnia 9.12.2016 v Aule Emila Belluša na Fakulte architektúry STU v Bratislave.

18:00 diskusia: "Má naše mesto málo zelene?"
20:00 prednáška: Bureau B+B / Gert-Jan Wisse


B+B
Bureau B + B je ateliér urbanizmu a krajinnej architektúry, ktorý bol založený v roku 1977 v Amsterdame. Už desaťročia spája skúsených urbanistov s mladými talentami. Ich návrhy sú jasné, funkčné, ale aj poetické. Osvedčeným dizajnom hľadajú odpovede aj na aktuálne spoločenské témy. B+B tvorí na rôznych miestach a pozýva ľudí k rozvoju ich vlastného okolia. Ich otvorená firemná kultúra zabezpečuje, že každý projekt je jedinečný a mnohokrát sa líši aj zvoleným prístupom. Napriek tomu všetky projekty spája „poetická jasnosť“. Ako tvrdí B+B všetko je jasné a ľahko pochopiteľné. Rámec je silný, podrobnosti sú jemné a rafinované. Návrhy vždy obsahujú pozoruhodnú myšlienku alebo netradičný zásah, ktorý pozdvihne priestorový zážitok nad funkčné. Jasný, funkčný základ vytvára príležitosť pre emócie, hmatateľnosť a poetickú súčasť dizajnu.

Gert-Jan Wisse
Je záhradný architekt. Tvorí súčasť ateliéru B+B z Amsterdamu. Študoval na Menchester Metropolitan University, Larenstein a Amsterdam Acacemy of Architecture. Jeho motom je "krajina a verejný priestor ako médium pre ľudskú interakciu".


diskusia:

Má naše mesto málo zelene?
Zatiaľ čo kedysi bola Bratislava mestom záhrad, dnes môže verejné parky iným európskym metropolám skôr závidieť. Nie však počtom ani rozlohou. Zelené plochy v meste sú. Ale v akom stave? Aká je ich výzia a budúcnosť? Ako vznikajú a ako sa udržiavajú kvalitné zelené priestory mesta? Má Bratislava naozaj tak málo zelene alebo je problém inde? Ak sa aj vy pýtate, skúsime sa o tom porozprávať spolu s krajinným architektom Michalom Marcinovom (LABAK), Patrikom Križanským z občianskeho združenia Kmeťovo námestie, Dašou Effenbacherovou, vedúcou útvaru štrukturálnych fondov a verejného obstarávania v Novom Meste, ktorá má na starosti financovanie projektu JAMA, krajinnou architektkou Zuzanou Hudekovou, ktorá do nedávna zodpovedala za zeleň a stratégiu pre zmenu klím na bratislavskom magistráte a developerom projektu Nový háj Borisom Hrbáňom. S hosťami diskusie sa bude zhovárať Milota Sidorová, ktorá je profesionálkou pohybujúcou sa v interdisciplinárnych témach mesta a mestského plánovania. 

Ing. Michal Marcinov / LABAK
Ing. Daša Effenbergerová / Bratislava - Nové Mesto / projekt: JAMA PhDr. Patrik Križanský / OZ Kmeťovo námestie
Ing. Boris Hrbáň / Imagine Development / projekt: Nový háj
Ing. Zuzana Hudeková, PhD. / Bratislava - m. č. Karlova Ves
moderuje: Ing. Milota Sidorová, PhD.

 

SINGULARCH je sériou prednášok z oblasti architektúry a urbanizmu, presahujúc do medziodborových sfér. Cieľom projektu je priblíženie problematiky formovania nášho okolia, nielen po stránke architektonickej, urbanistickej ale aj psychologickej a sociologickej. Hlavným zámerom SINGULARCHU je prínos osvedčených a účinných postupov zo sveta ako aj predstavenie jedinečných projektov priamo od tvorcov. Forma prednášok a diskusií má byť prínosom pre odbornú verejnosť, vzdelávaním pre každého, ako aj prvým krokom k určitej zmene a vyvolaniu záujmu o dianie u nás. Od roku 2012 sa predstavili architekti : Ronald Rietveld (Rietveld Landscape, Amsterdam), Kersten Geers (OFFICE Kersten Geers David Van Severen, Brusel), RAUM (Nanntes), FALA (Porto), veľmi nás teší, že v roku 2016 prijali pozvanie urbanisti B+B ! Veríme, že ich tvorba bude inšpiratívna aj pre náš región.