Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Ich ateliér sa zameriava na architektúru bývania a s ňou spojené aktuálne témy, ktoré rozvíjajú a podporujú koncepčné myslenie, konceptuálnu tvorbu, spoločensky angažované témy a typológiu. Podstatou ich výuky je spoločná diskusia a následne spoločná práca v ateliéri.


Ste traja docenti pôsobiaci na Ústave architektúry
obytných
budov, doc. Bacová je dokonca jeho vedúcou. Charakterizujte váš ateliér a aké je spojenie vás ako vedúcich osôb?
Náš atelier je prirodzeným spojením troch ľudí, ktorí majú podobné názory na architektúru. Jednoducho si rozumieme, odborne i ľudsky a vyhovuje nám aj spôsob akým učíme.


Prečo ste sa rozhodli mať spoločný ateliér? Predsa každý mohol byť vedúcim toho vlastného.
Celý život sme pracovali v kolektívoch. Architektúru považujeme za tímovú prácu, aj keď v tíme môže byť niekto dominantný. Nevieme si predstaviť, že by sme to robili práve teraz nejak inak. Máme radi diskusie o architektúre. V našej trojici máme spoluprácu už vyskúšanú, tak vieme do čoho ideme.


Zdroj: VA Bacová Vráblová Puškár

Je vaša architektonická tvorba len ako pedagogická činnosť na Fakulte architektúry STU alebo ju nájdeme aj profesnom živote?
AB: Architekt nemôže len učiť. Musí tvoriť, aby mohol potom svoje skúsenosti odovzdávať študentom. Ja som mala to šťastie, že som ešte zažila Útvar hlavého architekta mesta Bratislavy. Veľa som sa tam naučila, robili sme územné plány, veľa súťaží, neskôr aj projekty z oblasti bývania. V poslednej dobe sa venujem viac teórii, výskumu, publicistike. Desiaty rok som šéfredaktorkou časopisu ARCH, organizujem zahraničné výstavy. Som však stále členkou SKA a rada robím menšie projekty. Architektúru treba mať jednoducho stále nejak v krvi….
EV, BP: Architektúre sa venujeme aktívne. Baví nás práca s klientmi, hľadanie riešení šitých na mieru, navrhovanie od menšieho merítka až po rozsahom veľké a náročné projekty. Vždy máme úprimnú radosť ak sú naše realizované diela prezentované na architektonických výstavách, či v časopisoch.


Čo podľa vás ponúka zmena ateliérovej výučby pre študentov FA STU?
Nevieme čo znamená pre študentov, vieme však, čo budeme a ako budeme učiť my.


Zdroj: VA Bacová Vráblová Puškár

Aké zadania u vás budeme môcť nachádzať? 
Také, ktoré budú pre študenta prínosné, aby sa naučil, to čo mu bude užitočné v praxi. A predovšetkým budú zmerané na oblasť architektúry bývania a všetko čo s ňou súvisí.


Viem, že študenti ústavu, na ktorom všetci traja pôsobíte sa vynímajú realistickými modelmi. Budete pripravovať študentov aj v tejto modelovej časti tak precízne? Ak, áno nájdu vo vašom ateliéri podmienky na tvorbu modelov?
Tvorbu modelov považujeme za veľmi dôležitú a preto budeme túto oblasť určite rozvíjať ďalej a chceli by sme pri tom aj naďalej využívať nové technológie.


Ako budú prebiehať konzultácie v ateliéri? Nájdu vás troch vždy spolu alebo sa každý jeden z vás bude špecifikovať na menšiu skupinku študentov pôsobiacich v ateliéri?
Nemáme radi schémy na to, ako a čo máme robiť. Architektúra má predsa kreatívny rozmer a ten by sa mal prejaviť aj pri spôsobe výuky.


Zdroj: VA Bacová Vráblová Puškár

Prečo, by sa mali študenti prihlásiť práve do vášho ateliéru?
Lebo vieme učiť a neberieme veci vždy len vážne. V ateliéri má byť predsa príjemná atmosféra a priateľské prostredie.
Prácu so študentmi vnímame ako dynamický a inšpiratívny proces, ktorý obohacuje kreativitou obe strany.


Čo by ste robili ak by ste nepôsobili na FA STU?
AB: Kúpila by som si veľký traktor a vyrazila by som s ním do polí.
EV: Architektúru.
BP: Venoval by som sa projektovaniu a small developingu.