Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V priestoroch hotela Holiday Inn v Bratislave časopis ASB v spolupráci s týždenníkom TREND zorganizoval 19. mája 2016  jubilejný 10. ročník slávnostného odovzdávania ocenení spoločnostiam a jednotlivcom pôsobiacim v oblasti stavebníctva, architektúry a developingu pod názvom ASB GALA 2016.

Podujatie sa už tradične koná pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky, Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Inštitútu urbánneho rozvoja, Slovenskej komory architektov, Slovenskej komory stavebných inžinierov, Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline, Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Spolku architektov Slovenska a Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska.

Začiatkom roka 2016 víťazov a výhercov hlavných cien určila v nezávislom hlasovaní viac ako stočlenná odborná porota pozostávajúca z osobností slovenského stavebníctva, architektúry, zo zástupcov štátnej správy a samosprávy, ako aj z predstaviteľov odborných združení a komôr.

Na portáli www.asb.sk paralelne prebiehalo hlasovanie širokej verejnosti, na základe ktorého sa určili držitelia internetovej ceny.

Počas galavečera boli vyhlásené hlavné ceny podľa hlasovania odbornej poroty a víťazi internetového hlasovania.

Hlavné ceny podľa hlasovania odbornej poroty získali:
ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva 
prof. Dipl. Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.

ASB Developer roka:
YIT Slovakia, a. s.

ASB Stavebná firma:
INGSTEEL, spol. s r.o.

ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva:
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.

ASB Developer roka:
Corwin Capital, a. s.

ASB Stavebná firma:
EUROVIA SK, a. s.

Už po druhýkrát bola udelená aj Špeciálna cena, ktorú tentoraz získal neziskový projekt Mestské zásahy.

abs

Zľava: Ing. Milan Murcko, YIT Slovakia – ASB Developer roka, Ing. Juraj Škorvánek, INGSTEEL – ASB Stavebná firma roka, Ing. Ivan Valent, Corwin Capital - ASB Developer roka podľa www.asb.sk, doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. – ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva podľa www.asb.sk, prof. Dipl. Ing. Dr. Vladimír Benko PhD. - ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva, Ing. Róbert Šinály, Eurovia SK – ASB Stavebná firma roka podľa www.asb.sk, Ing. Arch. Matúš Vallo – ASB Špeciálna cena

FOTO: Miro Pochyba