Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Agentúra na podporu výskumu a vývoja dňa 4.3.2017 zverejnila verejnú výzvu na predkladanie žiadostí bilaterálnej spolupráce medzi organizáciami Slovenskej republiky a Francúzskej republiky.

Cieľom výzvy je nadviazanie novej a zintenzívnenie už existujúcej vedecko-technickej spolupráce využitím hlavne týchto nástrojov:

- Príprava spoločných medzinárodných projektov

- Príprava spoločných publikácií a iných výstupov

- Aktívna účasť na konferenciách, organizovanie spoločných vedeckých podujatí

- Vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky

- Zbieranie výskumných materiálov

- Zapojenie doktorandov a/alebo mladých vedeckovýskumných pracovníkov do 35 rokov

Dátum uzavretia výzvy: 15.6.2017

Doba trvania projektov: maximálne 24 mesiacov

Začiatok riešenia projektu: najskôr 1.1.2018. Najneskorší termín ukončenia riešenia projektu: 31.12.2019

Celkový objem poskytnutých finančných prostriedkov na jeden projekt je limitovaný maximálnou sumou 5 300 EUR na celú dobu riešenia.

Kompletné informácie k výzve nájdete na stránke APVV.