Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Agentúra na podporu výskumu a vývoja dňa 2.5.2017 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí podporujúcich vedeckovýskumnú spoluprácu medzi organizáciami Slovenskej republiky a Čínskej republiky (Taiwan).

Cieľom výzvy je nadviazanie novej a prehĺbenie už existujúcej vedeckovýskumnej spolupráce využitím nástrojov:

- Príprava spoločných medzinárodných projektov

- Príprava spoločných publikácií a iných výstupov

- Aktívna účasť na konferenciách, organizovanie spoločných vedeckých podujatí

- Vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky

- Zbieranie výskumných materiálov

- Zapojenie doktorandov a/alebo mladých vedeckovýskumných pracovníkov do 35 rokov

Dátum uzavretia výzvy: 3.7.2017, 12:00

Doba trvania projektov: maximálne 24 mesiacov

Začiatok riešenia projektu: najskôr 1.1.2018

Najneskorší termín ukončenia riešenia projektu: 31.12.2019

Celkový objem poskytnutých finančných prostriedkov na jeden projekt je limitovaný maximálnou sumou 8 000 EUR na celú dobu riešenia.

Kompletné informácie k výzve sú dostupné na oficiálnej webovej stránke APVV.

Kontakt: zuzana.stanakova@stuba.sk