Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Bola zverejnená Verejná výzva na predkladanie žiadostí
na riešenie projektov výskumu a vývoja
v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2015

Dátum vyhlásenia výzvy je 09. 09. 2015,
dátum ukončenia výzvy je 11. 11. 2015.

Informácie:
http://www.apvv.sk/grantove-schemy/vseobecne-vyzvy/vv-2015?tab=call