Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Fakultné periodikum Informačné listy FA STU vychádza od roku 1994. Prináša aktuálny súhrn informácií o dianí na fakulte. Faktograficky a ilustračne dokumentuje činnosť FA, jej domáce a zahraničné prezentácie i aktivity v medzinárodnom kontexte. Aktuálne číslo: Apríl 2008