Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Nový rok začíname zmenami. Časopis ALFA pokračuje v digitalizácii, prestáva vychádzať v tlačenej podobe a transformuje sa na open-source periodikum prístupné všetkým nadšencom architektúry, urbanizmu, dizajnu a výskumu v týchto oblastiach. Preddefinovaná šablóna (template) distribuovaná autorom, podobne ako pri iných časopisoch, si kladie za cieľ znížiť najmä časové nároky na grafické spracovanie príspevkov. Samotná digitalizácia zase skráti čas potrebný na tlač a distribúciu časopisu. V súčasnosti sa čas stáva vzácnou komoditou, rýchlosť a dostupnosť informácií zasa kľúčovými. Ku skvalitneniu publikovaných príspevkov by mal prispieť prechod na dvoch recenzentov.