Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Výstava diplomových prác absolventov Fakulty architektúry STU
Miesto: výstavný priestor oA ÚSTARCH SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava
Otvorenie výstavy: 10.11.2015 v rámci Týždňa vedy a techniky, 17.00
Doba trvania výstavy: 10.11.2015 – 31.12.2015
Kurátorky výstavy: Henrieta Moravčíková, Laura Pastoreková, Katarína Andrášiová
Výtvarné riešenie: Laura Pastoreková

Aký bude areál SAV? - výstava

Výstava prostredníctvom prác 10 študentov FA STU, dnes už mladých architektov, predstaví viaceré možné scenáre budúceho rozvoja areálu SAV. Históriu výstavby areálu ako aj jeho najvýznamnejšie architektonické diela zase priblížia pôvodné dokumenty, ktoré budú súčasťou expozície.

Poslucháči šiesteho ročníka Fakulty architektúry STU spracovali tému areálu SAV ako svoju diplomovú prácu. Tá v konečnej podobe zahŕňala analýzu aktuálnej situácie a rozvojových potenciálov areálu, návrh urbanistického riešenia areálu, návrh prestavby niektorej z pôvodných budov, resp. návrh novostavby v rámci areálu. Výsledné práce ponúkajú niekoľko odlišných scenárov budúceho vývoja areálu, od konzervatívneho až po dynamicky rozvojový. Podobnú širokú škálu uvažovania priniesli aj v oblasti potenciálneho rozvoja, dostavby či zmeny využitia existujúcich budov ako aj v oblasti výstavby nových objektov , resp. likvidácie existujúcej nehodnotnej zástavby. Medzi prácami tak nájdeme návrhy na nové spoločenské centrum, knižnicu či múzeum vedy a techniky, ako aj novú organizáciu dopravy, zelených plôch či nové ponímanie oplotenia areálu.
Študenti pracovali pod vedením renomovaných slovenských architektov Martina Kusého, Petra Moravčíka a Pavla Paňáka, ktorí svojimi skúsenosťami podstatným spôsobom prispeli ku kvalite návrhov aj k potenciálu ich budúceho uplatnenia v reálnom rozvoji areálu SAV.

Výstava by mala vedeckej komunite SAV ale aj širokej verejnosti pripomenúť ako ambiciózne a na akej vysokej odbornej úrovni sa o areáli SAV uvažovalo pri jeho plánovaní, aké hodnoty sa z tých pôvodných úvah podarilo udržať do súčasnosti a najmä to, ako možno na týchto hodnotách budovať  kultivované hmotné prostredie pre rozvoj slovenskej vedy.

Pozvánka v PDF