Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Na fakultnom webe nájdete pár akualizácií. V prvom rade upravený dizajn. V navigácii sme už dávnejšie v hlavnom menu (v zelenom pruhu) umožnili voliť medzi fakultným a univerzitným web-mailom (MS Internet Explorer rozšírené položky menu rozhodí, odporúčame používať Firefox či Operu). Obdobne je sprístupnený telefónny zoznam Orange (na rozdiel od štandardného zoznamu, ktorý vyhľadáva konkrétne meno, je tento zoznam jednoduchou tabuľkou).