Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Ústav urbanizmu a územného plánovania Fakulty architektúry STU v Bratislave a projekt Urbanizmus 21. storočia Vás pozývajú na prednášku Ing. Miloty Sidorovej, PhD. s názvom "Aktéri v procesoch za zvýšenie kvality mestského života (Prípadová štúdia Praha 2012-2015)", ktorá sa uskutoční v stredu 29.4.2015 o 15.00 na FA STU v miestnosti č. 117.

Praha za posledné tri roky ambiciózne podnietila tvorbu strategických dokumentov. Položili sa základy strategického plánu, nového územného plánu - Metropolitného plánu, vznikol manuál verejných priestranstiev, či koncepcia pražských brehov. Jedným z najväčších katalyzátorov týchto zmien bol bývalý primátor Tomáš Hudeček, avšak spolupráca začala prebiehať plošne a Praha celkom úspešne začala tvoriť partnerstvá a medzi verejným a neziskovým sektorom, rovnako tak nastavila niekoľko formátov medziodborového dialógu. Prednáška poskytne analytický náhľad do ľudského kapitálu a procesov stojacich za strategickými zmenami a ich odolnosť v novom, nie celkom priaznivom politickom nastavení. Rovnako bude polemizovať o možných mechanizmoch prenosných do symptomaticky blízkej Bratislavy.

plagát v pdf

Milota Sidorová - prednáška


Ing. Milota Sidorová, PhD.
študovala krajinnú architektúru, grafický dizajn, filmovú produkciu, urbanizmus, sociálny výskum a manažment ľudských zdrojov na rôznych školách v Európe, Ázii a Amerike. Všetky tieto záujmy sa stretávajú v téme mesta, s ktorým pracuje ako koordinátorka medzinárodného festivalu o urbanizme reSITE. Známa je tiež ako instagramerka z new yorských ulíc pod pseudonymom #mwalker. Okrem toho prednáša, konzultuje, popularizuje urbanizmus, polemizuje, ale hlavne vytvára.