Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na pobyty v Rakúsku, a to v nasledujúcich kategóriách:
·      štipendiá Ernsta Macha Akcie pre doktorandov,
·      výskumné štipendiá Akcie pre postdoktorandov,
·      štipendiá Akcie pre diplomantov,
·      štipendiá Akcie na letné jazykové školy (o štipendiá na letné jazykové školy sa v roku 2015 môžu uchádzať uchádzači zo spoločenskovedných odborov).

V kategórii štipendiá Akcie na krátkodobé pobyty (1 – 3 dni) sa prijímajú žiadosti priebežne.

Základný harmonogram tejto výzvy je:
-          Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 3. 2015
-          Výber štipendistov: koniec apríla

O štipendium sa môžu uchádzať študenti, doktorandi a postdoktorandi zo štátnych a verejných vysokých škôl na Slovensku a zo Slovenskej akadémie vied.

V prípade projektov Akcie Rakúsko – Slovensko sa možno uchádzať o financovanie nasledujúcich aktivít:
·      realizáciu letných jazykových škôl,
·      podporu doktorátov pod dvojitým vedením (nový druh podpory v rámci Akcie),
·      podporu projektov doktorandov a postdoktorandov s cieľov vzájomnej spolupráce pri dosiahnutí vyššieho kariérneho stupňa,
·      realizáciu spoločných odborných školení, ako aj školení v oblasti soft-skills.

Základný harmonogram tejto výzvy je:
-          Uzávierka na predkladanie žiadostí: 30. 3. 2015
-          Schvaľovanie projektov: koniec apríla

Podrobnosti o programe môžu záujemcovia nájsť na stránke www.aktion.saia.sk, pričom záujemca môže využiť aj konzultácie a poradenstvo v 5 pracoviskách SAIA na Slovensku (http://www.saia.sk/sk/pages/kontakty/pracoviska-saia-v-bratislave-a-v-regionoch).

SAIA, n. o.
www.saia.sk