Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sa pripája k stanovisku sesterskej Fakulty informatiky a informačných technológií STU a rovnako ako ona sa jednoznačne stavia na stranu vysokých škôl, ktoré odsudzujú nerešpektovanie elementárnych etických pravidiel, ktoré sa na akademickej pôde musia dodržiavať a ktoré vštepujeme našim študentom.

Aj pre nás sú neakceptovateľné práce, ktoré sú jednoznačným plagiátom, nezávisle od toho, či naše právo tento pojem pozná alebo nie, rovnako ak sa akákoľvek osoba svojimi činmi snaží utajiť akúkoľvek záverečnú prácu..

Nemôžeme súhlasiť ani s bagatelizovaním takéhoto nečestného konania, najmä zo strany najvyšších predstaviteľov vysokého školstva.

Aj my sme presvedčení, že uvedené správanie nesmierne škodí tomu o čo sa snažíme my a nepochybne aj mnohí ďalší kolegovia na iných univerzitách dlhodobo dosiahnuť: vychovávať špičkových odborníkov, ktorí svoju prácu budú vykonávať profesionálne, a popri tom poctivo a slušne. Len vtedy budú prínosom pre našu spoločnosť. A len v takýchto podmienkach nebudú mladí ľudia z našej krajiny odchádzať.

To, čoho sme v posledných mesiacoch a dňoch svedkami, je v priamom rozpore so snahou našich kolegov a tiež všetkých čestných a slušných ľudí, ktorí sa snažia túto krajinu posunúť ďalej.

Vedenie FA STU a predseda Akademického senátu FA STU