Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

BIM asociácia Slovensko, Vydavateľstvo Eurostav a Stavebná fakulta STU v Bratislave v spolupráci s partnermi pripravujú 2. ročník súťaže BIM CHALLENGE pre študentov VŠ.

Prihlásení študenti dostanú na mieste konania súťaže jednotné a kompletné podklady (PD pre PSP) k objektu, ktorý je nutné naprojektovať v súlade s BIM princípmi. Zadanie je koncipované tak, aby bolo zvládnuteľné na úrovni schopností študentov. Po uplynutí stanoveného času (5h) odborná komisia vyhodnotí celkovú rozpracovanosť a kvalitu projektu. Zameria sa najmä na konzistenciu modelu a kvalitu požadovaných výstupov. V prípade, že podklady v požadovanej kvalite súťažiaci odovzdá skôr, získa časovú bonifikáciu. Výsledky vyhodnotí odborná komisia a výhercovia získajú veľmi zaujímavé vecné ceny.


CIEĽ SÚŤAŽE

Cieľom súťaže je podporiťBIMprojektovanie na Slovensku, motivovať VŠ študentov k zvyšovaniu zručností a sprostredkovať umiestnenie týchto študentov vo firmách, ktoré podporujú inovatívne riešenia a sú lídrami na trhu v oblasti informačného modelovania stavieb.


TERMÍNOVNÍK SÚŤAŽE

03.3. Spustenie registrácie

17.3. Ukončenie registrácie

20.3. Predkolo súťaže (v prípade veľkého množstva záujemcov)

24.3. BIM CHALLENGE 2017

BIM WORKSHOP

Tento rok sme sa rozhodli rozšíriť BIM CHALLENGE o sprievodný program, ktorý Vám poskytne rôzne perspektívy na problematiku informačného modelovania stavieb. Všetko samozrejme s praktickými ukážkami. Účasť je bezplatná, navyše po registrácii máte možnosť získať business obed.


PROGRAM WORKSHOPU

10:00 3D laserové skenovanie, point cloud

10:20 Komplexný BIM model v projekcii

10:40 Modelovanie oceľových konštrukcií

11:00 Využitie parametrických prvkov VZT

11:20 Koordinácia a workflow BIM projektu

11:40 Virtuálna realita v stavebníctve

12:00 Diskusia a networking - business lunch – Caffé shupitoo

REGISTRUJTE SA NA WWW.BIMAS.SK