Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Čo?

Pre letný semester 2020/21 sme na Ústave ekologickej a experimentálnej architektúry pripravili pre vás, milí študenti, letnú školu k počítačovaj podpore navrhovania. BIM - Bulding Information Model(ing) - je v tejto oblasti jednou z najaktuálnejších tém. A určite nie FÁDnou - popri základoch teórie a zvládnutí zručností v konkrétnom BIM-sw a s online BIM-platformou prispejete k vytvoreniu živého BIM-modelu budovy FAD... Letná škola prebehne koncom júna, kredity za ňu môžte využiť aj o rok.

Prečo?

Okrem vyššie spomenutých dôvodov (získanie vedomostí a praktických zručností v aktuálnej problematike, ktoré časom ocení aj pracovný trh) je tu ešte jedna rovina: táto letná škola je súčasťou projektu zníženia uhlíkovej stopy fakulty architektúry a dizajnu STU. Základom intervencií do budovy fakulty a podmienkou jej čo najefektívnejšej prevádzky je jej dôkladné poznanie, spojené s vytvorením jej BIM modelu, a k jeho realizácii môžete prispieť aj vy...

Za čo?

Zadarmo! Teda, vy nemusíte nič platiť, bude vás to stáť len pár hodín času a trochu úsilia. Čo získate okrem vedomostí, zručností a pocitu dobre vykonanej práce? Pár kreditov (ak ste študent/ka STU a zapíšete si LŠ ako voliteľný predmet - to môžete spraviť aj v budúcom školskom roku), pekný diplom potvrdzujúci získanú kvalifikáciu a možno aj skromnú odmenu...

Kedy, kde, kto?

Kde - to je dnes jasné. Online, prostredníctvom Google Classroom a Meet či Zoom. Začneme 21. júna,  obsah je členený do desiatich rôzne dlhých blokov. Letná škola je otvorená všetkým študentom STU, neodporúčame ju však prvákom v bakalárskom štúdiu (základné skúsenosti s CAD sú žiaduce)... 

S kým?

Prednášajúci budú z praxe i z prostredia STU, letnú školu koordinujeme z Ústavu ekologickej a experimentálne architektúry (doc. Ing.arch. Henrich Pifko, PhD.) a ťažiskovo ju bude viesť Ing.arch. Veronika Krausková

Ako?

Prihláste sa!  Čím prv, kapacita letnej školy je kvôli potrebe individuálneho prístupu obmedzená.
Formulár prihlášky nájdete na konci tejto stránky, tam je aj možnosť spýtať sa čo-to, ak vám tu zverejnené informácie nestačili (a prípadne aj odhlásiť sa, ak si to rozmyslíte)... 
Ak chcete za túto letnú školu získať aj kredity, musíte si po prihlásení ešte zapísať predmet Letná škola AU I (Bc.) resp. Letná škola architektúry II (Ing.) - či už teraz, alebo v septembri...

 

 

 

Čo presne?

Chceme, aby ste (na FAD nie fádnou formou ;-) získali vedomosti o BIM, o práci v ňom a o spolupráci s online BIM platformou, a aby ste nadobudli skúsenosti a zručnosti pri vytváraní modelu budovy FAD, ktorý bude po dokončení aktívne využívaný. Formou bude kombinácia prednášok a workshopu, v ktorom sa naučíte vytvárať a kombinovať steny a otvory, dosky, miestnosti a informácie o dokončovacích prácach a použitých materiáloch. Spoločným reálnym výstupom letnej školy teda bude 3D model reprezentujúci skutočné konštrukcie budovy FAD s priradenými prislúchajúcimi atribútmi a fyzikálnymi vlastnosťami materiálov. 

Program letnej školy

Letná škola bude pozostávať z teoretických prednáškových blokov, z precvičenia si práce s online BIM platformou a z reálneho vytvárania BIM modelu budovy FAD. Začneme 21.6.2021 o 15oo úvodom a dvojicou prednášok, potom spresníme časovú organizáciu letnej školy. Prednášky a inštrukcie budú zaznamenané a sprístupnené online, predpokladáme ťažisko práce v neskorších popoludňajších hodinách.

 1. deň (21.6.2021, 15oo)
  prednáška  - úvod do problematiky BIM  (1h)
  prednáška - štruktúra práce  v BIM  platforme a interoperabilita  (1h)
 1. deň
  Inštrukcie k procesu práce (2h)
 • BEP (BIM Execution Plan) pre BIM model FAD /predstavenie štruktúry práce/
 • inštalácia softvéru a vytváranie účtov
 1. deň 
  Inštrukcie k procesu práce (2h)
 • rozdelenie do skupín podľa stavebných sekcií /zadanie vypracovania úsekov modelu/
 • CDE v Allplan Bimplus (Common data environment) /školenie v softvéri a aplikácii/
 1. deň 
  Inštrukcie k procesu práce (2h)
 • štruktúra BIM modelu FAD v 3D /predstavenie štruktúry modelu/
 • koordinácia práce skupín v softvéri /školenie v softvéri a aplikácii/
 1. deň
  Inštrukcie k procesu práce (2h)
  koordinácia práce skupín v softvéri /školenie v softvéri a aplikácii/
  individuálna práca /práca na zadaní/
   
 2. až 9. deň
  Práca na modeli
 • revízia práce a riešenie spracovávania modelu (2h)
 • individuálna práca (5h)
 1. deň 
  Vyhodnotenie letnej školy (2h)

Štruktúra práce na modeli

Práca bude štruktúrovaná podľa jednotlivých podlaží a koncepčných stavebných celkov.

 • Základná Architektúra - steny a otvory
 • Výplne otvorov – okná a dvere
 • Dokončovacie práce – povrchy stien, podláh a stropov
 • Funkčné celky – definovanie vzťahov jednotlivých miestností v 3D modeli

Modelovanie by sa prebiehalo v definovanom CDE (common data environmet), kde by boli zadané:

 • softvérové požiadavky 
 • práca s výmenou dát
 • forma komunikácie o projekte
 • forma zdieľania zjednotených/vizualizovaných informácií o projekte pomocou online platformy

Cieľ a výsledok práce 

Našou ambíciou je spracovať funkčný BIM model FAD, ktorý by bol využitý nielen pre projekt zníženia uhlíkovej stopy, ale mohol by byť užitočný aj pre ďaľsie získavanie dát pre správu (facility management) FAD v budúcnosti. Najdôležitejším výsledkom práce letnej školy je získať vedomosti o spracovaní BIM projektov v praxi.