Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Termín odovzdania návrhov preĺžený do pondelka 29. júna - tešíme sa na vaše nápady!

Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „FA STU“) si bude v priebehu roku 2016 pripomínať
70. výročie založenia architektonického vzdelávania na Slovensku a 40 rokov od založenia FA STU.

Dekanka FA STU pri tejto príležitosti vyhlasuje verejnú anonymnú súťaž na návrh loga dvojitého jubilea.

jubilené logo FA STU 2016 - súťaž


Základné podmienky výzvy:
· logo bude obsahovať symboliku 70/40, vzťahujúcu sa na letopočty 1946 a1976,
· grafický návrh bude v priebehu roku 2016 používaný na propagačné účely a merkantilné tlačoviny v kontexte s grafickým manuálom STU,
· návrhy budú dodané vo formáte A4 v štandardnom grafickom vyhotovení, s preukázaním odolnosti voči zmenšeniu,
· grafický návrh bude označený autorom ľubovoľným 4-miestnym číselným kódom, vložený do obálky formátu A4; do tejto obálky bude vložená menšia zalepená obálka, označená rovnakým kódom, v ktorej bude vložená identifikácia: kód a autor.

Termíny:
04.05.2015ǀ vyhlásenie výzvy na predkladanie návrhov
29.06.2015ǀ uzatvorenie výzvy
06.07.2015ǀ zasadnutie poroty (bude ustanovená dekankou FA STU)
08.07.2015ǀ zverejnenie víťazného návrhu

Odmena:
Ocenením pre víťaza bude uznanie akademickou a architektonickou komunitou. S víťazom súťaže podpíše FA STU licenčnú zmluvu.

Doručenie návrhov:
Fakulta architektúry STU v Bratislave, Námestie slobody 19, 812 45 Bratislava, s označením obálky: „LOGO 2016“

Kontakt: sona.wagnerova@stuba.sk

Tlačová správa v PDF
Plagát v PDF (autor: Patrik Bartas/ Študentský parlament FA STU)

podujatie na facebook-u