Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického senátu FAD STU na funkčné obdobie 2018 – 2022 sa prebehli s nasledovným harmonogramom:
- 29.09.2021 vypísanie volieb
- 05.10.2021 termín odovzdania návrhov na kandidátov od 8:00 do 16:00 hod. na mailovú adresu michal.czafik@stuba.sk
- 8.10.2021 uverejnenie kandidátnej listiny na webovej stránke FAD STU
- 18.10.2021 voľby do AS FAD STU od 09:00 do 14:00 hod. online formou prostredníctvom systému tajného hlasovania Akademického informačného systému STU.

KANDIDÁTNA LISTINA PRE DOPLŇUJÚCE VOĽBY DO ŠTUDENTSKEJ ČASTI AS FAD STU (v abecednom poradí a s potvrdením o prijatí kandidatúry):
- Babala Stanislav, 4. ročník
- Belinský Mikuláš, 3. ročník
- Bumbál Martin, 6.ročník
- Červenák Jozef, 4. ročník
- Grelnet Martin, 5. ročník
- Hencze Jakub, 5. ročník
- Kalina Adam, 3. ročník
- Róbert Roziak, 4. ročník
- Szabóová Sabína, 3. ročník

VÝSLEDKY DOPLŇUJÚCICH VOLIEB DO ŠTUDENTSKEJ ČASTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FAD STU
Počet oprávnených voličov: 951
Hlasujúcich voličov: 119
Počet neplatných hlasov: 0

Novozvolení členovia a počet získaných hlasov:
1. Belinský Mikuláš, 46 hlasov
2. Hencze Jakub, Bc., 39 hlasov
3. Szabóová Sabína, 36 hlasov
4. Grelnet Martin, Bc., 32 hlasov
5. Bumbál Martin, Bc., 26 hlasov
6. Kalina Adam, 24 hlasov
7. Červenák Jozef, 22 hlasov
8. Roziak Róbert, 17 hlasov
9. Babala Stanislav, 16 hlasov

Všetkým zvoleným členom želáme v ich práci veľa úspechov!

Volebná komisia:
Ing. arch. Michal Czafík, PhD., (predseda)
Mgr. art. Martin Mjartan
Ing. arch. Parik Baxa
V Bratislave, 19. 10. 2021

VOLEBNÝ PROTOKOL NÁJDETE TU.

______________________________________

Akademický senát Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len AS FAD) zverejňuje kandidačnú listinu pre dopľujúce voľby do študentskej časti AS FAD. Voľby do AS FAD boli vypísané na www.fa.stuba.sk dňa 29.09.2021, s termínom pre odovzdanie (zasielanie) návrhov na kandidátov do študentskej časti AS FAD do 5.10.2021 (do 16:00 hod.) na určenú a zverejnenú adresu: michal.czafik@stuba.sk.

Následne boli navrhovaní kandidáti oslovení a požiadaní o vyjadrenie ich súhlasu alebo nesúhlasu s kandidatúrou prostredníctvom uvedeného mailu.

KANDIDÁTNA LISTINA PRE DOPLŇUJÚCE VOĽBY DO ŠTUDENTSKEJ ČASTI AS STU:
(v abecednom poradí a s potvrdením o prijatí kandidatúry):
- Babala Stanislav, 4. ročník
- Belinský Mikuláš, 3. ročník
- Bumbál Martin, 6.ročník
- Červenák Jozef, 4. ročník
- Grelnet Martin, 5. ročník
- Hencze Jakub, 5. ročník
- Kalina Adam, 3. ročník
- Róbert Roziak, 4. ročník
- Szabóová Sabína, 3. ročník

Volebná komisia:
Ing. arch. Michal Czafík, PhD., (predseda)
Mgr. art. Martin Mjartan
Ing. arch. Parik Baxa

V Bratislave, 8.10.2021

Ing. arch. Michal Czafík, PhD.
predseda volebnej komisie

______________________________________

Akademický senát FAD STU oznamuje členom študentskej časti Akademickej obce FAD STU, že dňom 29.09.2021 vyhlasuje doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického senátu FAD STU.

Harmonogram volieb:

29.09.2021 vypísanie volieb
05.10.2021 termín odovzdania návrhov na kandidátov od 8:00 do 16:00 hod. na mailovú adresu michal.czafik@stuba.sk
08.10.2021 uverejnenie kandidátnej listiny na webovej stránke FAD STU
15.10.2021 voľby do AS FAD STU od 09:00 do 24:00 hod. online formou

V Bratislave dňa 29.09.2021

Ing. arch. Michal Czafík, PhD.
predseda volebnej komisie FAD STU