Prejsť na obsah
Zamestnanci

Vitajte na stránke Odborového združenia zamestnancov Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave /ďalej len OZZ FAD STU/, ktorá vám poskytne prehľad aktivít OZZ FAD STU, informácie z organizovaných podujatí, pozvánky na pripravované akcie a závažné dokumenty.


Aktuálne dianie:

e-Aktuality Zväzu

Špecifický doplnok KZ STU 2019

Odborová organizácia STU BA

Aktuality Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy, OZPŠaV


Členovia:

Výbor OZZ FA STU

Predseda: Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD., pavel.nahalka@stuba.sk

Podpredseda: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, PhD., alzbeta.sopirova@stuba.sk

Hospodárka: doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD., nadezda.hraskova@stuba.sk

Sociálny fond: Ing. Katarína Gécová, PhD., katarina.gecova@stuba.sk


Úsekoví vedúci

Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD., pavel.nahalka@stuba.sk

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, PhD., alzbeta.sopirova@stuba.sk

doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD., nadezda.hraskova@stuba.sk

Ing. Katarína Gécová, PhD., katarina.gecova@stuba.sk

 

Zastúpenie vo fakultných komisiách              

Komisia pre bezpečnosť a ochranu pri práci:

Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD., pavel.nahalka@stuba.sk


Sociálna komisia:

Ing. Katarína Gécová, PhD., katarina.gecova@stuba.sk


Komisia pre dodržiavanie pracovnej disciplíny:

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, PhD., alzbeta.sopirova@stuba.sk


Prihláška za člena OZZ FAD STU

 

 

Kolektívna zmluva:

Kolektívna zmluva STU na rok 2021

Kolektívna zmluva STU na rok 2020

Kolektívna zmluva STU na rok 2019

Aktivity:

Stretnutie s dôchodcami FA STU 2020Kontakt: ODBOROVÉ ZDRUŽENIE ZAMESTNANCOV, FAKULTY ARCHITEKTÚRY A DIZAJNU STU V BRATISLAVE, Námestie slobody 19, 812 45 Bratislava