Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Erik Zurian
 : 1. ročník
 : doc. Ing. arch. Puškár, PhD.


Hlavnou myšlienkou pri tvorbe pavilónu bola idea návštevníka, ktorý sa chce pokochať výhľadom na divoký Dunaj a rozsiahlu Bratislavu. Výhľad, ktorý pavilón poskytuje ja panoramaticky smerovaný od Bratislavského hradu až po Starý most. Okolie pavilónu zdobí veľké množstvo stromov, ktoré vzbudzujú v návštevníkovi úrokujúce a príjemné pocity. Pavilón pôsobí vzdušným a čistým dojmom aby nenarúšal harmonické prostredie, v ktorom je osadený. Pre návštevníka môže byť zaujímavý aj pohľad na poloblúk, ktorý presahuje až do atiky, hrajúci sa s tieňmi a denným svetlom.