Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Veronika Vatehová
 : 1. ročník
 : doc. Ing. arch. Puškár, PhD.

Pri tvorbe môjho pavilónu som sa pohrávala s myšlienkou vnímania priestoru a rozličných emócií, ktoré v nás priestor vyvoláva. Tento pavilón pozostáva z troch samostatných častí spojených do jedného celku. Každá časť tohto pavilónu má v osobe stojacej v ňom vyvolať iný pocit. To som sa snažila dosiahnuť hlavne členitosťou stien a množstvom svetla ktoré do pavilónu prenikne. Každá časť pavilónu umožňuje vnímať inú časť oblasti, do ktorej bol osadení. Návštevník si tak môže vybrať či sa chce pri svojom relaxe kochať pohľadom na Dunaj a Bratislavský hrad alebo park plný stromov.