Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Samuel Mišových
 : 1. ročník
 : Mgr. art. Rudolf Látečka

Pavilón je rozdelený do troch častí. Vychádza z urbanistického návrhu a využíva kruhovú sieť chodníkov. Primárna orientácia je smerom k severnému nábrežiu Dunaja, ponúkajúcemu výhľad na Staré mesto. Sekundárnou orientáciou je západ. Návrh počíta so skutočnosťou, že ľudia pravdepodobne budú miesto navštevovať v poobedných hodinách, kedy slnečný svit preniká zo západu. Z tohto dôvodu je východná časť intímnejšou a uzavretejšou. Západná časť je naopak úplne otvorená. Východná aj západná časť pracujú s polkruhovou odstupňovanou konštrukciou. Centrálny priestor obsahuje uzavretú kruhovú kaskádu vhodnú pre stretnutie a aktivity väčšej skupinky ľudí. Južná strana je zväčša uzavretá, no obsahuje aj decentnú prístupovú časť od sadu Janka Kráľa. Celkovo projekt ponúka miesto pre štúdium v exteriéri, relax a skupinové aktivity, najmä v jarnom a letnom období.