Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Martin Závodný
 : 1. ročník
 : doc. Ing. arch. Puškár, PhD.

Otvorená galéria bola navrhnutá s cieľom nerušene predstaviť návštevníkom exponáty, aj napriek silnej frekvencii ľudí v okolí. Túto funkciu umožňujú vysoké nerušené steny, ktoré vytvárajú rôzne zákutia a pocit intimity voči okoliu. Taktiež sa v pavilóne nachádzajú otvory – dvere v stenách, ktoré umožňujú prechod do rôznych častí pavilónu.