Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Obhajoby dizertačných prác konané podľa § 63 Zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


miesto obhajoby: FA STU Bratislava, seminárna miestnosť č.117 I. poschodie vľavo

meno dizertanta - študijný program, termín obhajoby - téma dizertačnej práce

Mgr. art. Zuzana Turlíková - dizajn,  3.7. 2017 o 9.00 hod.
Tímová práca v dizajne

Mgr. art. Lívia Kožušková - dizajn,  3.7. 2017 o 11.00 hod.
Dizajn a jeho funkcia v prevencii civilizačných dopadov na dieťa v predškolskom veku

Mgr. art. Mária Pospíšilová - dizajn,  3.7. 2017 o 13.00 hod.
DIZAJN AKO ZDROJ EMÓCIÍ A OBJEKT TÚŽBY Formotvorné prvky nábytku vyvolávajúce emócie