Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Obhajoby dizertačných prác konané podľa § 63 Zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


miesto obhajoby: FA STU Bratislava, seminárna miestnosť č.117 I. poschodie vľavo

meno dizertanta - študijný program, termín obhajoby - téma dizertačnej práce

Ing. arch. Zuzana Koprnová, rod. Humajová - dizajn,  17.6. 2016 o 11.00 hod.
Dizajn pracoviska vo veľkopriestorovej kancelárii

Ing. arch. Ivo Flimmel - dizajn,  17.6. 2016 o 13.00 hod.
Dizajn a kvalita prostredia - od Thoneta po súčasnosť  Vplyv výberu materiálu