Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Slovenská národná galéria v Bratislave vypisuje ideovú súťaž na výber výstavného projektu a následnú realizáciu expozície na 15. medzinárodné bienále architektúry v Benátkach 2016, ktoré sa bude konať v termíne od 28. mája do 27. novembra 2016 (vernisáž 26. a 27. mája 2016) v pavilóne Českej republiky a Slovenskej republiky v Benátkach.

Výberové konanie je vypísané ako neanonymné určené teoretikom umenia a architektúry, architektom a  spolupracujúcim profesiám, vrátane historikov a teoretikov architektúry a umenia.
Jednotlivci ani súťažiace skupiny / iniciatívy nie sú obmedzené vekom, pohlavím, národnosťou ani štátnou príslušnosťou, ak sa prihlásený projekt a realizácia akýmkoľvek spôsobom týkajú architektúry na Slovensku, jej praktizovania, dejín a  teórie, prípadne jej vzťahu k medzinárodnému architektonickému prostrediu.

Termín odovzdania predkladaných projektov je 4. december 2015. Všetky potrebné informácie a podklady na webe SNG.

Koordinátorom projektu za SNG a kontaktnou osobou pre prípadné technické konzultácie je Monika Palčová: monika.palcova@sng.sk

výzva
technické parametre - text
technické parametre - obr.1, obr.2, obr.3
prihláška