Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Obhajoby dizertačných prác konané podľa § 63 Zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


miesto obhajoby: FA STU Bratislava, seminárna miestnosť č.117 I. poschodie vľavo

meno dizertanta - študijný program, termín obhajoby - téma dizertačnej práce

Ing. arch. Zuzana Haburajová Kepičová - urbanizmus,  10.3.2015 o 10.30 hod.
Urbanistické aspekty transformácie priemyselných areálov

Ing. arch. Tomáš Hanáček - urbanizmus,  10.3.2015 o 13.00 hod.
Regenerácia nábreží - na príklade mesta Trenčín