Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dňa 19. – 20. 11. 2014 na pôde FA STU konal návrh kandidátov na členstvo v AS FA STU v Bratislave na obdobie 2014-2018 formou vhadzovania lístkov s menom navrhovaného kandidáta do urny umiestnenej v knižnici FA STU.
Zoznam kandidátov, ktorí prijali kandidatúru za zamestnaneckú časť a študentskú časť AO FA STU nájdete TU.

Ďalšie kolo volieb do AS FA STU sa uskutoční 08. 12. 2014 od 10,00 – 14,00 hod formou vhadzovania hlasovacích lístkov s menami kandidátov, z ktorých bude potrebné označiť max. 14 kandidátov za zamestnaneckú časť FA STU /zamestnanci AO FA STU/ a max. 7 kandidátov za študentskú časť /študenti AO FA STU/ do urny umiestnenej vo vestibule FA STU.