Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Obhajoby dizertačných prác konané podľa § 63 Zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


miesto obhajoby: FA STU Bratislava, seminárna miestnosť č.117 I. poschodie vľavo

meno dizertanta - študijný program, termín obhajoby - téma dizertačnej práce

Ing. arch. Mercedes Ortego González - architektúra,  30.10.2014 o 10.00 hod.
Typológia súčasného sociálneho bývania na Slovensku a v Španielsku

Ing. arch. Michal Czafík - architektúra,  30.10.2014 o 13.00 hod.
Humanizácia ubytovacieho úseku v zariadeniach sociálnych služieb pre ľudí v hmotnej núdzi