Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekanka Fakulty architektúry STU Bratislava oznamuje, že dňa 2.10.2013 o 13.00 hod., v seminárnej miestnosti  Fakulty architektúry STU č. 117 sa uskutoční  verejná habilitačná prednáška pracovníčky Fakulty architektúry STU Bratislava,  Ing. Tamary Reháčkovej ,PhD. na tému: Vegetačné formácie v urbanistickej štruktúre mesta  a následne obhajoba habilitačnej práce: Historické záhrady a parky Bratislavy.