Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekanka Fakulty architektúry STU Bratislava oznamuje, že dňa 24.5.2013 o 10:15 hod., v seminárnej miestnosti Fakulty architektúry STU č. 117 sa uskutoční verejná habilitačná prednáška pracovníka FA STU Ing. arch. Henricha Pifka, PhD., na tému: „Hi–tech a low–tech riešenia z hľadiska posúdenia cyklu životnosti stavby“ a následne obhajoba habilitačnej práce „Efektívne bývanie“.