Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekanka FA STU vyhlasuje začiatok prijímacieho konania na doktorandské štúdium pre akad. rok 2013/2014 v internej a externej forme na študijné odbory: 5.1.1 Architektúra a urbanizmus 2.1.18 Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry a 2.2.6 Dizajn.

Na doktorandské štúdium v akreditovaných študijných programoch - architektúra, konštrukcie v architektúre, urbanizmus, obnova architektonického dedičstva, teória architektúry a dizajn - môžu byť prijatí len absolventi inžinierskeho a magisterského štúdia týchto a príbuzných študijných programov, ako i príbuzných programov z iných vysokých škôl.

Lehota na podanie prihlášok je od 1.apríla 2013 do 31.mája 2013.

Termín prijímacieho konania je 27.júna 2013.

Bližšie informácie tu: