Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Výsledky výberového konania na funkcie vedúcich ústavov:

Dekanka na základe návrhu komisie pre výberové konanie na miesta vedúcich ústavov
FA STU vymenovala vedúcich nasledovne:

•    funkcia vedúceho Ústavu dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok:
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.

•    funkcia vedúceho Ústavu konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb:
doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD.

•    funkcia vedúceho Ústavu interiéru a výstavníctva:
prof.Ing. arch. akad.arch. Ivan Petelen, PhD.

•    funkcia vedúceho Ústavu urbanizmu a územného plánovania:
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.

•      funkcia vedúceho Ústavu záhradnej a krajinnej architektúry:
  Ing. Tamara Reháčková, PhD.


.
                                Slavka Sabolová
                        tajomníčka výberovej komisie