Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekanka  Fakulty  architektúry  STU  Bratislava oznamuje, že dňa  26.10.2011 o 10.30 hod., v seminárnej miestnosti Fakulty architektúry STU č. 117  sa uskutoční  verejná habilitačná  prednáška pracovníka  Drevárskej fakulty TU  vo Zvolene  akad. soch. Reného Baďuru   na tému: „Zodpovednosť v tvorbe (dizajnéra)"  a následne obhajoba habilitačnej práce:  „Humanita v dizajne".