Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Národný štipendijný program na podporu mobilít po 5 rokoch svojej existencie vstúpil do novej fázy. Dňa 9. 2. 2011 schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nové podmienky pre poskytovanie finančnej podpory v rámci Národného štipendijného programu, čím je umožnené pokračovanie výberov na študijné, resp. výskumné mobility. SAIA, n. o., bola na základe verejného obstarávania z roku 2010 opätovne vybraná ministerstvom, aby administratívne zabezpečila tento program. Dovoľujeme si Vás informovať, že minulý týždeň bola zverejnená nová webstránka Národného štipendijného programu www.stipendia.sk (pre záujemcov zo SR) a www.scholarships.sk (pre záujemcov zo zahraničia), kde uchádzači môžu nájsť informácie o podmienkach programu na tento rok.


Vytvorenie Národného štipendijného programu na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov schválila vláda Slovenskej republiky v roku 2005. Národný štipendijný program je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. 


Štipendiá sú určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl (aj v prípade, že sa doktorandské štúdium realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii v zmysle zákona o VŠ, napr. na SAV) na pokrytie životných nákladov na študijný pobyt počas 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (magisterské/inžinierske/doktorské štúdium), resp. študijný alebo výskumný pobyt počas doktorandského štúdia na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnom pracovisku.


Študenti, doktorandi v dennej forme štúdia, učitelia vysokých škôl a výskumní pracovníci SAV, ktorí sú majú trvalý pobyt v Slovenskej republike, sa môžu uchádzať o cestovný grant v súvislosti s ich plánovaným študijným alebo výskumným pobytom v zahraničí.


Národný štipendijný program Slovenskej republiky je určený aj na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných pracoviskách.


Najbližšia uzávierka na predkladanie žiadostí je 15. 5. 2011 do 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť  realizovať v rámci akademického roka 2011/2012. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať  on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.


 Ďalšia uzávierka  dňa 31. 10. 2011 bude zameraná na pobyty počas letného semestra 2011/2012.


Akademické informačné centrum
SAIA, n.o.
Nám. Slobody 23
812 20 Bratislava 1