Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Posledný termín odovzdania návrhov na kandidátov pre doplňujúce voľby do AS FA STU je 10.3.2010 (streda) 14:00 hod. Urna je prístupná od 10:00 hod. v knižnici FA STU.