Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

DEKAN FAKULTY ARCHITEKTÚRY STU

U D E Ľ U J E 

DŇA 18. FEBRUÁRA 2010 V ČASE OD 13,00 - 16,00 HOD.  

Z DÔVODU KONANIA SA 

VÝROČNEJ SCHÔDZE AKADEMICKEJ OBCE FA STU 

DEKANSKÉ  VOĽNO 
 

Dr. h. c. prof. PhDr. Ľudovít Petránsky, DrSc.

dekan Fakulty architektúry STU

17. 02. 2010