Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
s názvom Hodnotenie externalít v rozvoji sídiel a regiónov (Kultúrne externality v manažmente priestorového rozvoja), v študijnom programe priestorové plánovanie, sa bude konať dňa 30. septembra 2009 o 15.00 hod. v zasadačke dekana, č.m.109, I. posch. vľavo na FA STU.