Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Fakulty architektúry STU Bratislava oznamuje, že dňa 11.5.2009 o 13.00 hod., v seminárnej miestnosti Fakulty architektúry STU č. 117 sa uskutoční verejná habilitačná prednáška pracovníka DF TU Zvolen PaedDr. Petra Kožušku, ArtD., na tému: Dizajn a metodológia rozvoja tvorivej práce a následne obhajoba habilitačnej práce na tému: Priemyselný dizajn v kontexte vysokoškolského vzdelávania