Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

DEKAN FAKULTY ARCHITEKTÚRY STU
U D E Ľ U J E
DŇA 26. FEBRUÁRA 2009
DEKANSKÉ VOĽNO V ČASE
15,00 – 17,00 HOD.
Z DÔVODU ZASADNUTIA
AKADEMICKEJ OBCE FA STU.

Dr. h. c. prof. PhDr. Ľudovít Petránsky, DrSc.
dekan Fakulty architektúry STU 25. 02. 2009