Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Schôdza akademickej obce fa stu sa uskutoční dňa 26.2. 2008 o 15.00 v aule e. belluša.

Program:

  1. otvorenie
  2. voľba mandátovej komisie
  3. voľba návrhovej komisie
  4. správa o činnosti as fa stu za rok 2008
  5. rôzne
  6. záver