Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Odovzdávanie projektov a prihlášok na súťaž o cenu prof.Karfíka bude v dňoch 15.09.2008 - 19.09.2008 od 9,00 do 11,00 v miestnosti č.407 a 410. Odovzdáva sa portfólio, kompletná výkresová dokumentácia, model a vyplnená prihláška.
Ing.arch.Z.Tóthová, PhD.

Prihlášku nájdete na tomto mieste