Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

DEKAN FAKULTY ARCHITEKTÚRY STU 

U D E Ľ U J E 

NA 21. NOVEMBRA 2007 

DEKANSKÉ VOĽNO 
 
 

Dr. h. c. prof. PhDr. Ľudovít Petránsky, DrSc.

dekan Fakulty architektúry STU 

15.11.2007