Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Fakulty architektúry STU Bratislava oznamuje, že dňa 5. novembra 2007 o 10.00 hod., v seminárnej miestnosti Fakulty architektúry STU č. 117 sa uskutoční  verejná habilitačná  prednáška  pracovníčky  Ústavu architektúry obytných a občianskych budov  FA STU   Ing. arch. Andrey Bacovej, PhD. na tému Reprezentatívnosť, privátnosť a individualizmus súčasných rodinných domov a následne obhajoba habilitačnej práce na tému: Nové koncepty v architektúre rodinných domov na Slovensku.