Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Fakulta architektúry STU v Bratislave, Katedra výtvarných disciplín v spolupráci s PC ARCH FA STU poriada
kurz kreslenia pre záujemcov o štúdium zamerania: architektúra, dizajn, výtvarné umenie

kurz prebieha v zimnom  semestri 2007 každý

štvrtok od 17.00 do 20.00
piatok od 17.00 do 20.00
sobota od 9.00 do 12.00

kurz kreslenia v zimnom semestri 2007 , začiatok  27. september 2007
na FA STU, Nám. Slobody 19, 2. posch., kresliareň, č. dv. 224.
cena za 6 cvičení po 3 hod. 1 krát týždenne, tj. 18 hodín,  3 856,- SK
cena za 12 cvičení po 3 hod., celý semester, 1 krát týždenne, 36 hodín, 6150,.SK
 
víkendové kurzy kreslenia:
29., 30. september 2007 so: 12.30-18.30, ne: 9.00-15.00, cena 2 570,- SK
27., 28. október 2007 so: 12.30-18.30, ne: 9.00-15.00, cena 2 570,- SK
24., 25. november 2007 so: 12.30-18.30, ne: 9.00-15.00, cena 2 570,- SK
15., 16. december 2007 so: 12.30-18.30, ne: 9.00-15.00, cena 2 570,- SK
2.-5. január 2008,  denne: 9.00-15.00, cena 5140,- SK
 

Program:
Kompozícia, perspektíva, proporcie, tónovaná kresba
Zátišie, busta

Prineste si materiál a pomôcky:
Rysovacia doska, formát A3, výkresy, rysy, formát A3, ceruzka, tuha H, F,
HB, B, 2B, lep. páska

Na kurze je potrebné predložiť doklad o zaplatení

Platba poštovou poukážkou
Slovenská technická univerzita
Fakulta architektúry
Nám. Slobody 19
812 45 Bratislava

číslo účtu 7000081930
kód banky 8180
variabilný symbol 172007


Prihlásiť sa môžete  mailom, osobne, alebo telefonicky
Bližšie informácie, kontakt:
Mgr. Art. Eva Ploczeková
0903 45 34 45, ploczek@fa.stuba.sk