Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Fakulty architektúry STU Bratislava oznamuje, že dňa 21. mája 2007 o 11.00 hod., v seminárnej miestnosti Fakulty architektúry STU č. 117 sa uskutoční verejná habilitačná prednáška pracovníka Ústavu architektúry I. FA STU Ing. arch. Petra Žalmana, CSc., na tému: Nové trendy v tvorbe polyfunkčných bytových domov a následne obhajoba habilitačnej práce na tému: Polyfunkčné obytné budovy a tvorba polyfunkčného priestoru.