Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Andrea Šipošová
 : 2. ročník
 : doc. Ing. arch. Z. Tóthová, PhD.

Pavlačový bytový dom sa nachádza v lokalite Súmračná v Bratislave. Hlavná idea návrhu bytového domu spočíva v jeho bezbariérovosti a zameraní na komunitu obyvateľov pri vytváraní urbanistického riešenia, partera a spoločných komunitných priestorov. Koncept je zložený z obdĺžnikovej podstavy (podzemná garáž) na ktorú sa ukladali dva kvádre (priestor pre byty) a neskôr sa pripojila pavlač, ktorá spájala 2 kvádre v jeden celok. Nakoniec prišla na rad hmotovákoncepcia budovy ktorá vznikla odrezávaním a prilepovaním zvyšných geometickýchútvarov. Názov BYTOVÝ DOM BARRIER-FREE. Barier–freev preklade znamená BEZBARIÉROVÝ, čo bolo hlavnou ideou návrhu pavlačového bytového domu. Bytový dom obsahuje troj, štvor, dvoj a jednoizbové byty, taktiež aj byty pre vozíčkarov. Bytov pre vozíčkarov sú dokopy 4. Každý byt má súkromný exteriérový priestor. Na 2 a 4 nadzemnom podlaží tvoria exteriérový priestor balkóny. Na 3 nadzemnom podlaží tvoria exteriérový priestor loggie. Bezbariérovosť bytovky je zabezpečená prístupným výťahom na 1NP. Spoločné komunikačné priestory sú prispôsobené požiadavkám na pohyb imobilných. Bytový dom je riešený ako skeletová konštrukcia s obvodovými železobetónovými stenami hrúbky 400 mm. Nosné steny hrúbky 250mm. Priečky hrúbky 100mm. Pavlačje zhotovená vysunutím stropu a položená na železobetónových stĺpoch hrúbky 400 mm. Fasáda objektu je omietnutá bielou omietkou. V 1PP sa nachádza podzemná garáž s úložnými priestormi pre obyvateľov bytového domu a taktiež aj technické zariadenie budovy. V 1 NP sa nachádza 1 spoločenská miestnosťpre obyvateľov bytovky, tiež prevádzkové priestory ako knižnica a priestory na prenájom. V druhom nadzemnom podlaží sa nachádzajú plne obývateľné priestory, kde počet a typ bytu sa líši každým podlažím osobitne. Pavlačový bytový dom siaha do výšky 4 nadzemných podlaží + 1 podzemné podlažie.