Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Daniela Majáková
 : 2. ročník
 : doc. Ing. arch. B. Puškár, PhD.

Tvar budovy vychádza zo štruktúry v urbanizme, ktorá je značne ortogonálna. Bytový dom v tvare štvorca sa snaží dopĺňať okolitú výstavbu. Z úzkej podlhovastej stavby /panelový dom za bytovým domom/ tvar prechádza do budovy širšieho obdĺžnika /budova s kaviarňou Sova/ a tento vývoj ukončuje transformácia navrhovaného objektu /bytového domu/ do štvorca. Vytvára tak v území pomyselnú bodku. Bodku za rozrastaním do parku. Rozmer samotnej hmoty je zatlačený na okraj pozemku, lícuje s hranou budovy za a tak nenarúša a rešpektuje budovy za ním, čo bol jeden z hlavných zámerov. Ústredný zámer však bol vytvoriť príjemné miesto na bývanie a hodnotnú formu architektúry. Materialita fasády je volená s minimalistickým prístupom. Bielu omietku dopĺňa biely perforovaný plech na tieniacich prvkoch. Rytmické členenie tienenia a usporiadania okien vytvárajú čisté a minimalistické fasády. Skladací systém tienenia umožňuje vnímať fasádu zakaždým ako nový architektonický výraz vychádzajúci z fungovania bytového domu. Kvalitu bývania zaručuje aj navrhnutie atraktívnej pobytovej plochy v exteriéri BD.