Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Dominika Zifčaková
 : 2. ročník
 : Mgr. art. Rudolf Látečka

Navrhovaný bytový dom je umiestnený na ulici Súmračná v mestskej časti Ružinov, Bratislava. Zadaný pozemok má rozlohu 2100 m2. Lokalita pozemku je veľmi príjemná a dostupná. Z juhu v blízkosti bytového domu sa nachádza hlavný dopravný ťah- Ružinovská ulica kadiaľ premáva električka a autobusy. Objekt je obklopený parkom Ostredky zo severnej a východnej strany. Vo východnej časti riešenej lokality sa nachádza 24m vysoký bytový dom a z juhu 19m vysoká budova, ktoré udávajú výškový ráz navrhovanému bytovému domu. Reliéf pozemku je rovinatý a navrhovaný objekt je v súlade s plošnou a výškovou zastavanosťou okolitých budov. Na základe hlavných kompozičných osí daného prostredia je navrhovaný Bytový dom Súmračná osadený na pozemok podľa využitia priestoru a svetových strán. Bytový dom je navrhnutý ako chodbový bytový dom s dvoma komunikačnými jadrami. Základnou myšlienkou konceptu a pôdorysného tvarovania objektu bolo využiť najviac južnú a východnú fasádu a tam orientovať balkóny a terasy. Šikmím podlažným ustupovaním z východnej strany bola snaha dosiahnuť čo najväčšie presvetlenie bytov bez tienenia z vyšších podlaží. Výrazne s hmotou ustupuje objekt  z východnej a južnej strany aby vytváral preslnené terasy a následne byty.Exteriérová plocha je využitá z každej strany objektu, tak aby každý byt mal aspoň jeden exteriérový priestor a to : balkóny alebo terasy.Parter bytového domu je rozdelený na dve samostatné časti so samostatným komunikačným jadrom.Parter vytvára vnútroblok ,ktorý hmotovo odľahčuje objekt,nevytvára bariéry,ale umožnuje priechodnosť do vytvoreného príslušného parku a ďalej po osi peších. Navrhnutý bytový dom má 5 nadzemných podlaží a jedno podzemné podlažie,ktoré je podzemnou garážou pre obyvateľov s parkovacími miestami v počte 31,kobkami v počte 37, technickou miestnosťou a skladom. Do podzemnej garáže vedie rampa z južnej strany so sklonom 10° polovične exteriérová a povične v interiéri.Prvé nadzemné podlažie je parterom objektu, kde je umiestnená základná vybavenosť s komunikačnými jadrami a niektorými doplnkovými funkciami,ktoré prispievaju k skvalitneniu obytnej funkcie. Trojramenným schodiskom alebo výťahom sa dá dostať oboma bytovými jadrami na druhé nadzemné podlažie a ďalej pokračuje už iba severné bytové jadro na 5 nadzemné podlažie.Na podlažiach sa prechádza k bytom po chodbách a na niektorých podlažiach sa nachádza malé oddychové miesto s posedením. Dispozície bytov su rôzne, len máloktoré byty sú zrkadlové.