Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Enikő Máronová
 : 2. ročník
 : doc. Ing. arch. B. Puškár, PhD.

Zadaním bolo navrhnúť na vymedzenom pozemku (rozmery: 60x35m) jednoduchú a optimálnu formu bytovej zástavby, rešpektujúcu priestorové vzťahy. Objekt je umiestnený na severozápadnej hranici pozemku. Mojou hlavnou myšlienkou bolo navrhnúť jednoduchý a dispozične vynikajúci dom. Charakteristika územia, urbanistické riešenie- Riešený pozemok sa nachádza v Bratislave, v zóne Ostredky, mestská časť Ružinov. V tejto lokalite mesta prevláda najmä zástavba bytových domov do výšky 7-9 nadzemných podlaží. Pozemok má výborné dopravné napojenie na hlavnú cestu a na MHD. Výškovo návrh nadväzuje na vedľajší bytový dom. Hlavný vstup do domu je riešený cez pasáž, vstup do podzemnej garáže je napojený na príjazdovú cestu z juhu, kde sa nachádza vonkajšie parkovanie a prístrešok na odpadové hospodárstvo. Architektonické, dispozičné riešenie- Navrhovaný objekt je riešený ako sekciový bytový dom. Pozostáva z dvoch sekcií. Má 5 nadzemných podlaží: 4 obytné, na 1NP sú prevádzky a v 1PP podzemné garáže. Vertikálnu komunikáciu zabezpečuje schodisko a výťah. V parteri sa nachádza kaviareň, priestor na uskladnenie bicyklov, knižnica a aj fitnes. V garáži sa nachádza okrem parkovacích miest miestnosť technických zariadení, sklad a pivničné kobky.  Konštrukčné a materiálové riešenie- Nosnú konštrukciu bytového domu tvorí železobetónový skelet, s priečnym systémom. Bytový dom má extenzívnu zelenú strechu. Obvodové murivo sa skladá z keramických tehál, hrúbka 450 mm, vnútorné nosné steny majú hrúbku 300 mm a deliace priečky 150 mm.